Graderpractice for programmers

Back to CSIT Coding Contest #2 (CSIT Newbie Coder)

F. สีเหลี่ยมทับกันไหมเอ่ย

Problem

ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนโปรแกรมรับค่าพิกัด x, y, (ของมุมบนด้านซ้าย) ขนาดความกว้าง และความยาว จากผู้ใช้งานผ่านทางคีย์บอร์ดของสีเหลี่ยมผืนผ้า มา 2 รูปจากนั้นโปรแกรมจะบอกว่าโปรแกรมทั้งสองมีกี่จุดที่ทับกันกี่จุด

Examples

Input

1 2 3 4
2 1 1 6

Output

4

Input

 6 5 1 3
 4 4 8 8

Output

3

Submit your solution